Het Platform Binnenstad en haar Randen is in 1998 opgericht door een aantal verontruste burgers van Gouda. Zij maakten zich zorgen over de plannen voor sloop en nieuwbouw die de gemeente had met hun gebied.

Doelstellingen van het Platform Binnenstad:
 • Verbeteren ruimtelijke kwaliteit van de Binnenstad door publicaties en presentaties
 • Interactieve besluitvorming bevorderen / afdwingen
 • Bundeling van krachten van diverse organisaties
 • Delen van kennis en deskundigheid
 • Gezamenlijk naar buiten treden met één standpunt
 • Belangenbehartiging van deelnemers (deelnemende groepen)

Deelnemers aan het Platform Binnenstad:
 • Historische Vereniging die Goude
 • Archeologische Vereniging Golda
 • Vereniging Behoud Stadsschoon
 • Stichting Gouda Havenstad
 • Werkgroep Gouda Krimpenerwaard
 • Binnenhaven Museum Turfsingel
 • Stichting Bedrijfsleven Raam e.o.
 • Stichting Initiatiefgroep Raambuurt
 • Wijkteam Binnenstad Gouda
 • Wijkteam Korte Akkeren
 • Werkgroep Binnenstad West
 • Stichting Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties
 • Ondernemersvereniging Nieuwehaven Kleiwegstraat
met vaste agendaleden:
 • Wijkteam Nieuwe Park
 • Wijkteam Kadebuurt

Het Platform Binnenstad kent een bestuur, de voorzitter is Gerard Overkamp.

Voor meer informatie, neem contact op met het secretariaat: Ineke Woudenberg, Nieuwehaven 2744, 2801 EE Gouda, 0182-522002 of .